Skip to main content

Balans Maken

Wat is een balans?

Om een jaarrekening goed te kunnen opstellen is een balans praktisch onmisbaar. Een balans maken zorgt er voor dat je een beter inzicht krijgt in de financiële situatie van je bedrijf. Daarnaast zorgt het ervoor dat je zaken zoals derf, diefstal en dergelijke in kaart krijgt. Een balans is een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming. De balans is een momentopname; je krijgt een duidelijk beeld hoe je er (financieel) voor staat.

Kortom, een balans is een concreet overzicht van jouw bezittingen, schulden en eigen vermogen op een specifiek moment.

Wij nemen alles uit handen

Effectief én Efficiënt

Wij Leveren Maatwerk

Waaruit betaat een balans?

Een balans bestaat in principe altijd uit een linker- en een rechterzijde; de activa en de passiva.

Activa

Aan de de activa-kant, ook wel debetzijde genoemd, benoem je jouw bezittingen. Denk hierbij aan geld, goederen of debiteuren.

Vaste Activa

Vaste activa zijn de bezittingen van een onderneming die voor langere tijd dienstbaar zijn aan de onderneming. Vaste activa gaat met name over bezittingen welke langer dan 1 jaar dienstbaar zijn aan de onderneming. De vaste activa staan aan de linkerzijde van de balans.

Vlottende Activa

Vlottende activa zijn bezittingen van een bedrijf die een korte tijd in een bedrijf aanwezig zijn. Denk hierbij aan de waarde van product voorraden.

Passiva

De de passiva-kant, ook wel creditzijde genoemd, is voorbehouden aan de gemaakte schulden. Hier houden we vaak rekening met twee typen schulden.

Lang Vreemd Vermogen

Van het zogenoemde lang vreemd vermogen moet je apart een melding maken. Het gaat hier namelijk om een lening of hypotheek met een looptijd van één jaar of langer.

Kortom, lang vreemd vermogen bestaat uit leningen met een looptijd langer dan één jaar.

Kort Vreemd Vermogen

Het kort vreemd vermogen is van toepassing op kortlopende schulden. Denk hierbij aan salarissen voor werknemers of het afdragen van belasting.

Kortom, het kort vreemd vermogen bestaat uit leningen met een looptijd van maximaal één jaar.

Eigen Vermogen

Naast het lang vreemd vermogen en het kort vreemd vermogen bestaat er ook het eigen vermogen. Het eigen vermogen staat letterlijk voor het bedrag dat jij de afgelopen periode als ondernemer zelf in je bedrijf hebt geïnvesteerd.

Waarom een balans laten maken?

Een goede balans zorgt ervoor dat jij betere keuzes kan maken. Door het balansen van uw winkel uit te besteden krijgt u niet alleen een beter inzicht, maar houdt u ook meer tijd over. Deze tijd kunt u stoppen in zaken waar u in gespecialiseerd bent.

Kies een specialist boven eigen personeel omdat deze:

  • De goede methodiek toepast.
  • Precies alle handigheden en valkuilen kent.
  • De juiste apparatuur heeft (zoals scanners).
  • Efficiënter werkt.
  • Een helder overzicht opstelt voor je accountant.

Een specialist is erg nauwkeurig, hij weet namelijk veel beter waar je op moet letten. Hierdoor kan hij uw accountant een beter verslag aanleveren. Ook krijgt u een betere inzage in het werk van uw personeel. Kortom, laat uw balans maken door een specialist.

Jarenlange ervaring en passie voor het vak

Wij tellen voorraden

Balansmethodes

Er zijn diverse balansmethodes. Je hebt bijvoorbeeld een financiële balans en de wall to wall count. Ook maken wij gebruik van cyclische tellingen of een overnamebalans. Wij helpen u graag. Samen kijken wij welke methode voor u het meest gepast is.

Wall to Wall count

Allereerst zullen we de Wall to wall count bespreken. Bij de wall to wall methode tellen of scannen wij de fysieke voorraad. Dit doen wij met de hand. Vervolgens vergelijken wij de resultaten met de geregistreerde voorraad. Van dit alles stellen wij een balansrapport op.

Cyclisch Tellen

Bij cyclische tellingen bespreken wij allereerst welke producten / artikelen wij betrekken. Denk hierbij aan producten die gevoelig zijn voor diefstal, breuk, etc. Bij cyclische tellingen spreken wij af hoe vaak wij de producten ind de winkel balansen. Dit zorgt voor een een nauwkeurigere inzage. Zo weet u eerder of er een product mist.

Waarom kiezen voor IBT-Groep?

Wij werken snel en nauwkeurig. Door onze brede ervaring kunnen wij u een passend advies geven. Denk hierbij niet alleen aan het aanvullen van missende producten. Maar ook aan manieren om in de toekomst fouten te voorkomen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.