inventarisatie maken

Wat is inventarisatie?

De inventarisatie van een voorraad of winkel is simpel gezegd het tellen van de voorraad. Maar hier komt natuurlijk veel meer bij kijken. Men kijkt namelijk ook hoeveel de voorraad afwijkt van de administratie. Zo komen zaken zoals diefstal, breuk, etc. boven water. Zo krijgt u een inzicht in de situatie en kunt u inspelen op deze situatie. Hierdoor komt de daadwerkelijke voorraad in de toekomst dichter bij de verwachtte voorraad te liggen.

Het maken van een inventarisatie

Velen denken dat het maken van een inventarisatie enkel het tellen van de voorraad is. Hoewel dit voor een groot deel waar is, is dit niet alles wat er gebeurd. Tijdens het maken van de inventarisatie wordt er gewerkt via een bepaald systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de inventarisatie soepel verloopt. Hierdoor verliest u veel minder tijd.

Een inventarisatie maken: Wat betekend IBT voor u?

Het maken van een inventarisatie is geen gemakkelijke opdracht. Door onze goede systematiek, ons betrokken personeel en onze jarenlange ervaring, krijgt u snel en nauwkeurig uw voorraad op tafel. Vervolgens vergelijken wij deze telling met uw registratie. Zo krijgen wij een inzicht in de huidige situatie. Hierna leveren wij ook een plan van aanpak aan de hand van deze vergelijking. Zo bent u van alles op de hoogte en heeft u inzage in de mogelijke vervolgstappen. Ideaal!

Wat betekent IBT-Groep voor u?

Wij maken een nauwkeurige inventarisatie. Dat beloven wij bij IBT-Groep. Het maken van een inventarisatie is normaal niet alleen een tijdrovende, maar ook een bijzonder lastige klus. Zeker wanneer u dit doet zonder systematiek, enthousiast personeel en ondersteuning van moderne apparatuur. Ons goed getrainde personeel staat altijd voor u klaar en zorgt ervoor dat uw inventarisatie snel, netjes en vooral nauwkeurig gebeurd. Zo bent u verzekerd van een helder en overzichtelijk inzicht in uw voorraad.

“Uw inventarisatie, compleet verzorgd.”

Waarom is het maken van inventarisatie nodig?

Een bedrijf voert een inventarisatie uit om drie redenen:

  • Een inventarisatie is wettelijk verplicht.
  • De verzamelde gegevens worden gebruikt voor een correctie.
  • Deze gegevens stellen de mate van derving, diefstal e.d. op.

Wettelijke verplichting.

Het is verplicht om jaarlijks een balans op te maken. Deze balans is een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de ondernemer. De inventarisatie zorgt ervoor dat deze bezittingen van een bedrijf in kaart worden gebracht. Wanneer alle gegevens bekend zijn wordt de balans gebruikt om de hoeveelheid belasting te bepalen.

Corrigeren voorraadadministratie

Een inventarisatie zorgt 99 van de 100 keer voor een voorraadcorrectie. Sterker nog, bij de geautomatiseerde systemen kan nog al eens wat fout gaan. Hierom is het zeer verstandig om eens in de zoveel tijd een handmatige inventarisatie uit te (laten) voeren. Na het maken van deze inventarisatie voeren we een correctie door in uw voorraadsysteem. Zo is uw voorraad weer helemaal up-to-date en loopt deze weer gelijk met uw administratie.

Na de correctie van uw voorraad heeft u een actueel beeld van de huidige situatie. Zo weet u precies wat u te veel en te weinig heeft. Hierdoor kunt een deel van de voorraad bijbestellen of juist een deel de deur uit doen.

“Wij maken inventarisatie makkelijk.”

Waarom een specialist inhuren?

Regelmatig horen wij dat het maken van een inventarisatie niet nodig is. Dit door de automatische systemen die gebruikt worden. Helaas gaat er nog wel eens wat fout bij deze automatische bestel- en inkoopsystemen. Zo blijken de Warehouse-management systemen (WMS) niet secuur genoeg. Wanneer men deze systemen gebruikt, gaat men vaak uit van een 100% nauwkeurige voorraad. Helaas blijkt dit vaak 80 tot 90% te zijn. Een specialist telt uw voorraad veel nauwkeuriger. Daarnaast kan een specialist meedenken over de vervolgstappen. Kortom, de automatische bestelsystemen blijken minder secuur. Huur dus een specialist in. Zo krijgt u niet alleen een perfect inzicht in uw huidige voorraad. Maar weet u wat u te wachten staat. Tot slot zijn specialisten mensen, dit is gunstig in dit werkveld doordat zij zelf suggesties kunnen bieden en acties kunnen ondernemen. Kortom, wilt u een accuraat inzicht in uw voorraad? Huur een specialist in.

Wat levert inventarisatie u op?

Foutieve boekingen zorgen voor een ander voorraadbeeld. Maar ook bederf, breuk en dergelijke zijn boosdoeners voor jouw overzicht. Een fysieke voorraadopname zorgt ervoor dat het systeem geijkt wordt. Dit zorgt direct voor aanzienlijke besparingen voor uw bedrijf. Daarnaast zorgt een nauwkeurige voorraadtelling ervoor dat u beter bent ingelicht over de huidige situatie. Zo bent u beter ingelicht en kunt u zich beter voorbereiden op de toekomst.

Hoe vaak is het maken van een inventarisatie nodig?

Het maken van een inventarisatie is minstens één maal per jaar nodig. Zoals eerder vermeld is deze wettelijk verplicht. Verder bent u zelf vrij om te kiezen hoe vaak deze uitgevoerd wordt. Bij grotere bedrijven is het vaak verstandig om vaker een inventarisatie uit te voeren. Wanneer gewenst zullen wij u ook in deze keuze ondersteunen. Hierbij wordt dus onder andere gekeken naar de grootte van uw inventaris. Maar daarnaast wordt er gekeken naar de hoeveelheid derf, breuk, e.d. Na alle factoren tegen elkaar af te wegen doen wij een voorstel. Vervolgens bepaalt u zelf de frequentie van het inventariseren.

“Uw inventarisatie, onze zorg.”

Onze klanten

Een greep uit onze klanten die naar tevredenheid gebruik maken van onze diensten.

Wij inventariseren voor zowel internationale ketens als voor de lokale ondernemer om de hoek. Zo variëren deze van supermarkten tot bouwmarkten, van fashionretailers tot warenhuizen en van distributiecentra tot tuincentra. Kortom, ongeacht de omvang van het project; wij leveren altijd een accuraat en objectief beeld van de voorraad.

Benieuwd waar IBT u bij kan helpen? Neem dan contact met ons op.