inventarisatie

Wat is inventarisatie?

Inventarisatie is simpel gezegd het tellen van de voorraad. Maar natuurlijk komt hier veel meer bij kijken. Bij het inventariseren telt men dus niet alleen de voorraad. Men kijkt ook hoeveel de voorraad afwijkt van de administratie. Zo komen zaken zoals diefstal, breuk, etc. boven water. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om in te spelen op de situatie, waardoor de daadwerkelijke voorraad in de toekomst dichter bij de verwachtte voorraad ligt.

Hoe pakken wij inventarisatie aan?

Door onze goede systematiek, ons betrokken personeel en onze jarenlange ervaring, krijgt u snel en nauwkeurig uw voorraad op tafel. Wij vergelijking deze telling met uw registratie. Vervolgens leveren wij ook een plan van aanpak aan de hand van deze vergelijking. Zo bent u van alles op de hoogte en heeft u inzage in de mogelijke vervolgstappen.

Wat gebeurt er na de inventarisatie?

Na de inventarisatie blijkt het dat er vaak iets anders is dan verwacht. Aan de hand van deze bevindingen kunt u preciezere vervolgstappen maken. Ook hier bieden wij u ondersteuning. Deze vervolgstappen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld trainingen, aanpassingen aan de inventarisatieprocedure, etc. Zo voorkomt u problemen in de toekomst. Ook worden de bevindingen besproken en verwerkt in de administratie.

Wat betekent IBT-Groep voor u?

Een nauwkeurige inventarisatie. Dat is wat wij beloven bij IBT-Groep. De inventarisatie van een voorraad is normaal niet alleen een tijdrovende, maar ook een bijzonder lastige klus. Zeker wanneer u dit doet zonder systematiek, enthousiast personeel en ondersteuning van moderne apparatuur. Ons goed getrainde personeel zorgt ervoor dat uw inventarisatie snel, netjes en vooral nauwkeurig gebeurd.

“Een compleet overzicht van uw complete inventaris”

Waarom is inventarisatie nodig?

Een bedrijf voert een inventarisatie uit om drie redenen:

  • Een inventarisatie is wettelijk verplicht.
  • De verzamelde gegevens uit de inventarisatie wordt gebruikt voor een correctie.
  • Deze gegevens stellen de mate van derving, diefstal e.d. op.

Wettelijke verplichting.

Een vrij voor de hand liggende, maar toch belangrijke reden is de wettelijke verplichting. Het is verplicht om jaarlijks een balans op te maken. Een balans is een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de ondernemer. Om de bezittingen van een bedrijf te bepalen is een inventarisatie nodig. Wanneer alle gegevens bekend zijn wordt de balans gebruikt om de hoeveelheid belasting te bepalen.

Corrigeren voorraadadministratie

Naast de wettelijke verplichting zorgt een inventarisatie voor een voorraadcorrectie. Bij de geautomatiseerde systemen kan nog al eens wat fout gaan. Zo heb je vaak te maken met menselijke fouten. Daarom is het verstandig om eens in de zoveel tijd een handmatige inventarisatie uit te (laten) voeren. Na de inventarisatie voeren we een correctie door in uw voorraadsysteem. Zo is uw voorraad weer helemaal up-to-date en loopt weer gelijk met uw administratie.

Na de correctie heeft u een actueel beeld van de huidige situatie. Zo weet u precies wat u te veel en te weinig heeft. Afhankelijk van de gevonden situatie kan u een plan van aanpak (laten) maken. Zo bent u goed voorbereid op de volgende periode(s).

“Uw inventarisatie, compleet verzorgd.”

Waarom een specialist inhuren?

Regelmatig horen wij dat inventarisatie niet nodig is. Dit door de automatische systemen die gebruikt worden. Helaas werken deze automatische bestel- en inkoopsystemen niet nauwkeurig. Ook blijken de Warehouse-management systemen (WMS) niet secuur genoeg. Door gebruik te maken van deze systemen gaat men vaak uit van een 100% nauwkeurige voorraad. Helaas blijkt dit vaak 80 tot 90% te zijn. Een specialist telt uw voorraad veel nauwkeuriger. Daarnaast kan een specialist meedenken over de vervolgstappen. Kortom, de automatische bestelsystemen blijken minder secuur. Huur dus een specialist in. Zo krijgt u niet alleen een perfect inzicht in uw huidige voorraad. Maar weet u wat u te wachten staat. Tot slot zijn specialisten mensen, dit is gunstig in dit werkveld doordat zij zelf suggesties kunnen bieden en acties kunnen ondernemen.

Wat levert inventarisatie u op?

Naast foutieve boekingen zorgen ook bederf, breuk en dergelijke voor een ander voorraadbeeld. Een fysieke voorraadopname zorgt ervoor dat het systeem geijkt wordt. Dit zorgt voor aanzienlijke besparingen voor uw bedrijf. Ook zorgt een goede telling ervoor dat u beter bent ingelicht over de situatie. Dit zorgt voor een hogere efficiëntie en een beter plan van aanpak. Tot slot is het tellen van de voorraad wettelijk verplicht.

Hoe vaak vindt inventarisatie plaats?

De inventarisatie van uw bedrijf dient minstens één maal per jaar plaats te vinden. Zoals eerder vermeld is dit wettelijk verplicht. Verder bent u zelf vrij om te kiezen hoe vaak deze uitgevoerd wordt. Wanneer gewenst zullen wij u ook in deze keuze ondersteunen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de grootte van uw inventaris. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid derf. Na alle factoren tegen elkaar af te wegen doen wij een voorstel. Vervolgens bepaalt u de frequentie van het inventariseren.

“Uw inventarisatie, onze zorg.”

Inventarisatie methodes

De inventarisatie van uw bedrijf is een complexe taak. Ieder bedrijf is anders en heeft andere verwachtingen van de inventarisatie. Hierom zijn er diverse methodes om de voorraad te kunnen inventariseren. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van de wall-to-wall count of cyclische tellingen. Wij adviseren u graag welke methode het best bij u past. Samen zorgen we voor dé perfecte manier om de inventarisatie van uw voorraad op te maken.

Wall to wall count

De wall to wall count focust zich op het tellen of het scannen van de fysieke voorraad. Dit wordt met de hand gedaan. Onze experts zorgen ervoor dat de inventarisatie van uw voorraad nauwkeurig gebeurd. Na de wall to wall count vergelijken wij de resultaten met de geregistreerde voorraad. Tot slot adviseren wij u a.d.h.v de bevindingen. Zo weet u niet alleen waar u aan toe bent, maar ook waar u naar toe kunt.

Cyclisch tellen van uw voorraad

Cyclische tellingen worden vaak ingezet op een gevoelige producten. Deze spreken wij van te voren af. Denk hierbij aan producten die gevoelig zijn voor diefstal, breuk, etc. Eens in de zoveel tijd inventariseren wij de voorraad van deze producten. Zo krijgt u snel een inzicht in uw voorraad. Hoe vaak het cyclisch telling gebeurt spreken we samen af.

Volledige inventarisatie

Natuurlijk is het ook mogelijk om de wall to wall count en de cyclische tellingen te combineren. We stellen dan samen een plan samen om uw voorraad in kaart te brengen én te houden. Zo zorgen we er niet alleen voor dat uw inventarisatie overzichtelijk is, maar ook bijgehouden wordt. Dit is belangrijk, zeker wanneer het aankomt op de gevoeligere producten. We verzorgen met plezier uw volledige inventarisatie.

“Wij verzorgen uw complete inventarisatie’

Onze klanten

Een greep uit onze klanten die naar tevredenheid gebruik maken van onze diensten.

Wij inventariseren voor zowel internationale ketens als voor de lokale ondernemer om de hoek. Zo variëren deze van supermarkten tot bouwmarkten, van fashionretailers tot warenhuizen en van distributiecentra tot tuincentra. Kortom, ongeacht de omvang van het project; wij leveren altijd een accuraat en objectief beeld van de voorraad.

Benieuwd waar IBT u bij kan helpen? Neem dan contact met ons op.