Skip to main content

Inventarisatie

Wat is inventarisatie?

Inventarisatie is simpel gezegd het tellen van de voorraad. Maar natuurlijk komt hier veel meer bij kijken. Bij het inventariseren telt men niet alleen de voorraad, maar kijkt men ook hoeveel de voorraad afwijkt van de administratie. Op deze manier komen zaken zoals diefstal en breuk boven water. Zo krijgt u de mogelijkheid om in te spelen op de situatie. Dit zorgt er voor dat de daadwerkelijke voorraad in de toekomst dichter bij de verwachte voorraad komt te liggen.

De Voordelen van een goede inventarsatie

  • Meer omzet
  • Efficiëntie stijgt
  • Inzicht in uw productprestaties
  • Prijsstrategie verbeteren

Meer omzet

We kunnen het er lang of kort over hebben, maar inventarisatie draagt direct bij aan een hogere omzet. Dit door alle andere facetten waar een goede inventarisatie invloed op uitoefent.

Efficiëntie stijgt

Door uw inventarisatie op orde te hebben krijgt u meer inzicht in uw bedrijf / winkel. Daarnaast wordt uw filiaal compleet op orde gebracht. Hierdoor kunnen uw medewerkers in het vervolg veel efficiënter werken.

Inzicht in uw productprestaties

Het is belangrijk om te weten welke producten het goed doen en welke wat minder. Door een inventarisatie uit te (laten) voeren krijgt u hier inzicht in. Zo weet u precies welke producten in de smaak vallen en welke producten wellicht beter uit het schap gehaald kunnen worden. Door een goede inventarisatie kunt u de juiste keuzes maken.

Verbeteren van uw prijsstrategie

Door een inventarisatie komen uw financiën beter in zicht. U krijgt de ideale mogelijkheid om uw inkoop en verkoop te analyseren. Aan de hand van deze analyse krijgt u de mogelijkheid om uw prijsstrategïen te herzien. Zo kunt u in de toekomst meer winst draaien.

Wij nemen alles uit handen

Effectief én Efficiënt

Wij Leveren Maatwerk

Waarom is inventarisatie nodig?

Een bedrijf voert een inventarisatie uit om drie redenen:

  • Wettelijke verplichting
  • Inzicht in uw bedrijf (derving, diefstal, correcties)
  • Optimaliseren bestelproces

Wettelijke verplichting

Het wordt wel eens vergeten, maar het is verplicht om jaarlijk een balans op te maken. Dit is een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de ondernemer. Om de bezittingen van een bedrijf te bepalen is een inventarisatie nodig. Wanneer alle gegevens bekend zijn wordt de balans gebruikt om de hoeveelheid belasting te bepalen. Kortom, om de balans netjes op te maken is het altijd verstandig om een inventarisatie te laten doen. Zo weet je precies waar je staat.

Inzicht in uw bedrijf

Om een bedrijf goed te managen is het fijn als u weet waar u staat. Een inventarisatie helpt hierbij. Tijdens de inventarisatie komen er veel dingen boven water. Denk aan zaken zoals diefstal en breuk. Wanneer u precies weet wat er gebeurt kunt u actie ondernemen met betrekking tot de toekomst.

Corrigeren voorraadadministratie

Naast de wettelijke verplichting zorgt een inventarisatie voor een voorraadcorrectie. Bij de geautomatiseerde systemen kan nog al eens wat fout gaan. Zo heb je vaak te maken met menselijke fouten. Daarom is het verstandig om eens in de zoveel tijd een handmatige inventarisatie uit te (laten) voeren. Na de inventarisatie voeren we een correctie door in uw voorraadsysteem. Zo is uw voorraad weer helemaal up-to-date en loopt weer gelijk met uw administratie.

Na de correctie heeft u een actueel beeld van de huidige situatie. Zo weet u precies wat u te veel en te weinig heeft. Afhankelijk van de gevonden situatie kan u een plan van aanpak (laten) maken. Zo bent u goed voorbereid op de volgende periode(s).

Optimaliseren bestelproces

Inventarisatie geeft inzicht in uw voorraad. Hierdoor komen tekorten boven water. Door uw fysieke voorraad consistent te houden met de actuele voorraad komt u nooit voor verrassingen te staan. U bepaald precies hoeveel voorraad u heeft.

Jarenlange ervaring en passie voor het vak

Waarom een specialist inhuren?

Regelmatig horen wij dat inventarisatie niet nodig is. Dit door de automatische systemen die gebruikt worden. Helaas werken deze automatische bestel- en inkoopsystemen niet nauwkeurig. Ook blijken de Warehouse-management systemen (WMS) niet secuur genoeg. Door gebruik te maken van deze systemen gaat men vaak uit van een 100% nauwkeurige voorraad. Helaas blijkt dit vaak 80 tot 90% te zijn. Een specialist telt uw voorraad veel nauwkeuriger. Daarnaast kan een specialist meedenken over de vervolgstappen. De automatische bestelsystemen blijken dus minder secuur. Huur daarom een specialist in. Zo krijgt u niet alleen een perfect inzicht in uw huidige voorraad. Maar u weet precies wat u te wachten staat. Tot slot zijn specialisten mensen, dit is gunstig in dit werkveld. Zij kunnen namelijk zelf suggesties bieden en acties ondernemen. Dit zorgt voor betere prestaties.

Wat levert inventarisatie u op?

Naast foutieve boekingen zorgen ook bederf, breuk en dergelijke voor een ander voorraad beeld. Een fysieke voorraadopname zorgt ervoor dat het systeem geijkt wordt. Dit zorgt voor aanzienlijke besparingen voor uw bedrijf. Ook zorgt een goede telling ervoor dat u beter bent ingelicht over de situatie. Dit zorgt voor een hogere efficiëntie en een beter plan van aanpak. Tot slot is het tellen van de voorraad wettelijk verplicht.

Hoe vaak vindt inventarisatie plaats?

De inventarisatie van uw bedrijf dient minstens één maal per jaar plaats te vinden. Zoals eerder vermeld is dit wettelijk verplicht. Verder bent u zelf vrij om te kiezen hoe vaak deze uitgevoerd wordt. Wanneer gewenst zullen wij u ook in deze keuze ondersteunen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de grootte van uw inventaris. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid derf. Na alle factoren tegen elkaar af te wegen doen wij een voorstel. Vervolgens bepaalt u de frequentie van het inventariseren.

Inventarisatie door een inventarisatiebedrijf

Wanneer u ervoor kiest om uw voorraad te laten inventariseren door een inventarisatiebedrijf bent u ervan verzekerd dat uw voorraadtelling op orde is. Dit bespaart u niet alleen veel tijd, maar zorgt er ook voor dat u zich beter kunt richten op de toekomst. Kortom, wanneer u ervoor kiest om uw inventarisatie uit te besteden is er alleen maar winst te behalen.

Inventarisatie door IBT-Groep

Een nauwkeurige inventarisatie. Dat is wat wij beloven bij IBT-Groep. De inventarisatie van een voorraad is normaal niet alleen een tijdrovende, maar ook een bijzonder lastige klus. Zeker wanneer u dit doet zonder systematiek, enthousiast personeel en ondersteuning van moderne apparatuur. Ons goed getrainde personeel zorgt ervoor dat uw inventarisatie snel, netjes en vooral nauwkeurig gebeurd.

Hoe pakt IBT-Groep inventarisatie aan?

Door onze goede systematiek, ons betrokken personeel en onze jarenlange ervaring, krijgt u snel en nauwkeurig uw voorraad op tafel. Wij vergelijking deze telling met uw registratie. Vervolgens leveren wij ook een plan van aanpak aan de hand van deze vergelijking. Zo bent u van alles op de hoogte en heeft u inzage in de mogelijke vervolgstappen.

Welke inventarisatiemethoden zijn er?

De inventarisatie van uw bedrijf is een complexe taak. Ieder bedrijf is anders en heeft andere verwachtingen van de inventarisatie. Hierom zijn er diverse methodes om de voorraad te kunnen inventariseren. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van de wall-to-wall count of cyclische tellingen. Wij adviseren u graag welke methode het best bij u past. Samen zorgen we voor dé perfecte manier om de inventarisatie van uw voorraad op te maken.

Wat gebeurt er na de inventarisatie?

Na de inventarisatie blijkt het dat er vaak iets anders is dan verwacht. Aan de hand van deze bevindingen kunt u preciezere vervolgstappen maken. Ook hier bieden wij u ondersteuning. Deze vervolgstappen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld trainingen, aanpassingen aan de inventarisatieprocedure, etc. Zo voorkomt u problemen in de toekomst. Ook worden de bevindingen besproken en verwerkt in de administratie.