Risico Inventarisatie

Wat is risico inventarisatie

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Hiermee krijgt een werkgever snel inzicht in de situatie. Zo kan hij zien waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn. Bij een RI&E hoort een Plan van Aanpak. Deze beschrijft welke maatregelen de werkgever neemt om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. De werkgever is verplicht een onderzoek te (laten) doen naar de huidige situatie. In de RI&E moet men het resultaat van dit onderzoek schriftelijk vastleggen. In deze evaluatie maakt men een risico-inschatting van deze gevaren. Hierbij kijkt men naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. Een RI&E waarborgt de veiligheid en gezondheid van de werknemers en het bedrijf.

De fases van een risico inventarisatie (RI&E)

 • Plan van aanpak (Geef hier aan welke maatregelen de werkgever neemt voor het beperken van de geconstateerde risico.)
 • Actueel houden (pas de RI&E aan zodra de arbeidsomstandigheden veranderen.)
 • Toesting (Laat de RI&E toetsen door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige.)
 • Sancties (Waneer de RI&E niet op orde of afwezig is kunnen er sancties opgelegd worden, deze lopen op tot €4500,-.)

“Goed voorraadbeheer is belangrijk.”

Plan van aanpak

Een plan van aanpak bestaat uit een aantal onderdelen, hierbij stelt men de volgende vragen:

 • Hoe beperkt men een risico? Of de schade als het toch misgaat?
 • Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voert men ze door?
 • Hoe zorgt men dat de maatregelen blijven werken?

De ernstigste risico’s moeten het eerst aangepakt worden. Zo wordt de veiligheid het meest gewaarborgd.

Actueel houden

Veranderen de arbeidsomstandigheden? Update dan het RI&E. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Nieuwe machines
 • Reorganisatie
 • Verbouwing
 • Nieuwe locatie
 • Nieuwe manier van werken

“Uw voorraad, onze zorg.”